Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Zagórowie zobowiązuje się
zapewnić dostępność strony internetowej spzagorow.pl

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego spzagorow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2010 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 1.09.2010 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak opisów zdjęć.
Oświadczenie sporządzono 27.02.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Szeflińska,
adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 798419043

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych,
na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną
chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej,
powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym,
kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji,
można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Zagórowie, 62-410 Zagórów, ul. Plac Szkolny 1

ul. Plac Szkolny 1
Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ulicy Plac Szkolny 1.
Do tych wejść prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepelnosprawnych.
W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku przy sali nr 1.
W budynku nie ma oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku
dla osób niewidomych lub słabowidzących.
Do budynku naszej szkoły można wejść z psem towarzyszącym i psem przewodnikiem, które mają kaganiec.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

ul. Pyzderska 75 a
Do budynku naszej szkoły prowadzą 3 wejścia. Jedno od strony północnej i dwa od strony południowej.
Do wszystkich wejść prowadzą schody. Główne wejście, to wejście od strony północnej.
Recepcja znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia.
Dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób na wózkach jest winda, do której jest wejście od strony
zachodniej budynku. Winda obsługuje parter i pierwsze piętro.
W budynku nie ma sygnałów dźwiękowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
Toalety dla osób niepełnosprawnych są na każdym piętrze.
Przed budynkiem jest wewnętrzny parking. Brak miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Do budynku naszej szkoły można wejść z psem towarzyszącym i psem przewodnikiem, które mają kaganiec.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym
i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1824) osoby głuchoniemy i niesłyszące
mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.
W związku z powyższym osoba uprawniona,
która zamierza skorzystać z powyższych usług w Szkole Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie
zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie, 
w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefonicznie: 63 2748111 - ul. Plac Szkolny 1
                        63 2748102 - ul. Pyzderska 75 a
drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Zagórowie
            ul. Plac Szkolny 1, 62-410 Zagórów

Rozkład dzwonków

8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25
14:35 - 15:20
15:30 - 16:15

 

 Konto bankowe SP Zagórów
PKO BP 69 1020 2212 0000 5602 0280 3930

Konto bankowe Rady Rodziców
BS Zagórów  80 8544 0009 0000 1267 0012 1843

youtube

Partnerzy

Konto bankowe SP im. Michała Okurzałego w Zagórowie:       PKO BP 69 1020 2212 0000 5602 0280 3930

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.