Zasady funkcjonowania

 

Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Zagórowie 
jest szkołą publiczną i funkcjonuje w oparciu
o Ustawę o Systemie Oświaty, Kartę Nauczyciela i Kodeks Pracy.
Oprócz ww. przepisów w szkole obowiązują akty prawne pozostające w związku z działalnością szkoły,
a wydane przez nadrzędne organy władzy i administracji państwowej:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej,
władze samorządowe organu prowadzącego Szkołę, Kuratora Oświaty.
W oparciu o wyżej wymienione przepisy prawne został opracowany Statut Szkoły

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego
oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści
i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów,
przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów
występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Rozkład dzwonków

8:00 - 8:45
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:45 - 11:30
11:50 - 12:35
12:45 - 13:30
13:40 - 14:25
14:35 - 15:20
15:30 - 16:15

 

youtube

Partnerzy

Konto bankowe SP im. Michała Okurzałego w Zagórowie:       PKO BP 69 1020 2212 0000 5602 0280 3930

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.